AktiFer Element S-800

Hnojivo dodávajúce rastline rýchle a efektívne síru.


AktiFer Elemet S-800 je hnojivom s obsahom 800 g/1 mikromletej elementárnej síry. Elementárna síra oxiduje na povrchu listov na síranové ióny a pôsobí fungicídnym efektom na hubové choroby. Dížka oxidá­cie je v závislosti na priebehu počasia (3-14 dní). Síra pozvol'ne uvol'ňovaná na povrchu listov pomáha vyrovnávať deficit síry behom rizikových rastových fáz rastliny (mrkvovité, obilniny, cukrovka, zemiaky atd'.). Síra ovplyvňuje syntézu bielkovín a preto je napríklad v potravinárskej pšenici vhodná aplikácia spoločne s druhým a tretím fungicídom.

VÝHODY ELEMENTÁRNEJ SÍRY:

  • Vysoká pozvol'ná prístupnosť cez listovú plochu.
  • Vstrebatel'nosť nad 75%.
  • Dlhodobý fungicídni efekt.
  • Rýchle dodanie síry, až Sx vačšie množstvo ako u síranu amónneho.
  • Široký rozsah použitia všetkých bežne pestovaných plodín bez obmedzenia tvorby TM s pesticídmi.


PRÍPRAVA A APLIKÁCIA

  • Pracovný roztok pripravte tesne pred aplikáciou.
  • Pred prípravou roztoku pretrepete obsah v balení a presne odmerajte potrebné množstvo hnojiva.
  • Odmeranú dávku hnojiva rozpustíte vo vode v nádrži postrekovača a rozmiešajte a to tak, že hnojivo nalejete do nádrže postrekovača ako posledné.

Doporučené dávkování

PlodinaDávkovanie (l/ ha)Termíny aplikácie
Obilniny ozimé3-5jeseň - od fázy 4 listov
jar - od začiatku vegetácie do konca metania
Repka olejná3-5jeseň - od fázy 4 listov
jar - ku každej aplikácii, ochrana pnoti černím-s lepením 2I-ha
Kukurica3-5od fázy 4 listov
Cukrová repa3-5v priebehu celej vegetácie