AktiFer MICRO


Vysoko koncentrované mikroelementárne hnojivo obohatené o síru, horčík a dalšie kl'účové živiny pre efektívnu výživu rastlín.AktiFer Micro je moderným hnojivom pre efektívne dodávanie mikroelementov preventívne aj v prípade viditel'ných nedostatkov. Zloženie produktu bolo zvolene tak, aby dokonale odpovedalo fyziologickým požiadavkám intenzívneho pestovania. Hnojivo zaisťuje zásobenie rastlín všetkými mikroprvkami pre optimálny rast a dosiahnutie lepšej úrody.

AktiFer Micro je skvelým riešením u ozimných plodin (obilnin a repky). Zlepšuje vývoj rastlín, zvyšuje mrazuvzdornosť a má pozitívny vplyv na hospodárenie s vodou.

NAJDÔLEŽITEJŠIE VÝHODY

  • Zvýšenie výnosu.
  • Zlepšenie kvality (obilnín, repky, repy, zemiakov, atd'.).
  • Zlepšenie hospodárenia s vodou a zväčšenie turgoru.
  • Zvýšenie mrazuvzdornosti.
  • Optimálne zásobovanie rastlín živinami.
  • Vyššia odolnosť voči stresu, chorobám a škodcom.

Doporučené dávkovanie

PlodinaDávkovanie (l/ haTermíny aplikácie
Obilniny0,5-1jeseň 1 x vo fázi 4-8 listov
jar- 2x od začiatku vegetácie po začiatok kvitnutia
Repka olejná0,5-1jeseň 1 x vo fázi 4-8 listov
jar- 2x od začiatku vegetácie po začiatok kvitnutia
Cukrová repa0,5-12x od fázy 4 listov do uzatvorenia riadkov
Kukurica0,5-12x od fázy 4 listov
Zemiaky0,5-1prvá aplikácia - v období tvorbu híúz
druhá aplikácia - po odkvitnutí
Ovocné stromy0,5-1v jarnom období a po zbere