AktiFer S


Hnojivo dodávajúce rastline rýchle a efektívne síru.69,3% SO3 + 19,8% N + mikroelementy (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn)

AktiFer S  je listové hnojivo obohatené o dusík a síru. Zloženie a množstvo jednotlivých prvkov obsadených v hnojive AktiFer. S bolo navrhnuté tak, aby uspokojilo požiadavky rastlín, ktoré sú citlivé na nedostatok síry. Do tejto skupiny zaraďujeme obilniny, kukuricu, repku olejnú a cukrovú repu. Síra a dusík sú vel'mi dôležité pre syntézu bielkovín, metabolizmus rastlín a síra zároveň prispieva k významnému poslineniu odolnosti rastlín proti chorobám. Vďaka redukcii emisií S02 narastá nedostatok síry v pôde a vďaka jej pohyblivosti sa ďalej vyplavuje.

NAJDÔLEŽITEJŠIE VÝHODY

  • Zvýšenie tvorby proteínu.
  • Zvýšenie výnosu.
  • Lepší zdravotní stav.
  • Efektívnejšia výživa N.
  • Nízka viskozita - l'ahko miešatel'né hnojivo.


Doporučené dávkovanie

PlodinaDávkovanie (l/ ha)Termíny aplikácie
Obilniny ozimé1-2jeseň - od fázy 4 listov
jar - od začiatku vegetácie do konca mliečnej zrelosti
Repka olejná1-2jeseň - od fázy 4 listov
jar - ku každej aplikácii, ochrana proti černiam-s lepením 2I-ha
Kukurica1-2od fázy 4 I istov
Cukrová repa1-2v priebehu celej vegetácie