AktiFer SuperPhos + Cu

Špeciálne PK+Cu hnojivo


40% P2O5 + 26,2% K2O + 0,7% Cu

AktiFer SuperPhos + Cu je fosforečné a draselné tekuté hnojivo, ktoré stimuluje vývoj a zlepšuje zdravotný stav rastlín. Hnojivo zvyšuje pevnosť bunečných pletív a odolnosť rastlín. Zároveň stimuluje produk­ciu látok (Phytoalexiny) ktoré chránia rastlinu proti stresu. Med' sa v rastlinne podiel'a na metabolizme bielkovín a sacharidov a hnojivo stimuluje aj príjem ostatných živín.

HLAVNÉ VÝHODY AKTIFER® SUPERPHOS + CU

  • Podpora účinnosti fungicídov.
  • Znižuje množstvo použitých pesticídov.
  • Pozitívny vplyv na obsah rezíduí v potravinách.
  • Zlepšuje absorpciu dusíku a draslíku.
  • Ľahšie obnovenie rastu za sucha.


Ďalšie vlastnosti medi:

  • Podiel'a sa na distribúcii molekúl vody a sekrécii kyslíku pri fotosyntéze.
  • Podiel'a sa na drevnatením bunečnej steny.
  • Vedl'ajší fungistatický efekt.

Doporučené dávkování

PlodinaDávkovanie (l/ ha)Termíny aplikácie
Obilniny0,6polovica odnožovania až začiatok stlpkovania spoločne s prvou aplikáciou CCC a herbicídmi
Repka olejná0,6s prvým insekticídom
Cukrová repa0,6po zapojení porastu s prvým fungicídom
Zemiaky1,5-2od malých híúz do zaschýnania porastu (BBCH 41-97)
Ovocné stromy1,5po opadnutí odkvitnutých listov
Zelenina1,5-2od rozvinutia 3-4 listu
Vinič hroznorodý 1,5od fázy pred kvetom do dozretia hrozna