BioAktiv pre hnojovicu a hnoj


BioAktiv pre hnojovicu a hnoj rieši:

  • upchaté odtokové kanáliky
  • pevné usadeniny v nádržiach aj v podrastových priestoroch
  • nákladné premiešavanie pred vyvážaním na pole,
  • spálené rastliny po aplikácii močovky,
  • amoniak v stajni a mnoho ďalších problémov

Príčinou týchto problémov sú hnilobné procesy, ktoré sú spôsobené anaeróbnymi baktériami, pri ktorých vznikajú jedovaté plyny (amoniak, metán, sírovodík). Tieto hnilobné baktérie podporujú rast choroboplodných zárodkov a v hnilobnom prostredí stráca hnojovica /močovka/ cenný dusičnan amónny. BioAktiv pre hnojovicu a hnoj podporuje množenie aeróbnych baktérií, ktoré podporujú proces tleniaKeď začnú znovu pracovať aeróbne baktérie (ktoré potrebujú kyslík), anaeróbne hnilobné baktérie odumrú a proces hniloby prejde do procesu tlenia. Na tomto rozklade sa podieľajú aj plesne, kvasinky a iné aeróbne mikroorganizmy. V aeróbnych podmienkach zanikajú škodlivé zárodky chorôb a prítomný amoniak je pôsobením plesní v prvom štádiu tlenia veľmi rýchlo viazaný na dusičnan amónny a tvorí dlhodobý zdroj dusíka pre rastliny. BioAktiv pre hnojovicu a hnoj je jednoduché a prirodzené riešenie, ktoré urobí z hnoja, hnojovice a močovky cenné hnojivo.

Používajte BioAktiv pre hnojovicu pravidelne a miešajte s čistou vodou!


Odporúčané použitie:


Pre hnojovicové nádrže a hnoj

Rozpustite 2 – 3 kg BioAktivu v 1000 litroch čerstvej vody na 100 mhnojovice a vstrieknite do spodnej tretiny nádrže. Podľa množstva usadenín opakujte 2 – 3-krát. Rozpustite 1 – 1,5 kg BioAktivu v 200 litroch čerstvej vody na 100 mpevného hnoja a postriekajte.

Pri ustajnení zvierat

Prasiatka, prasatá na výkrm, prasnice: 2 – 3 g na zviera/týždeň, mladý dobytok, býčky: 4 – 5 g na zviera/týždeň pridajte 50 g BioAktivu do krhle (s kropidlom), doplňte čerstvou vodou (10 – 13 l) a pokropte roštové podlahy.

Rozsiahle testovanie a analýza zaručuje dodržiavanie najvyšších možných štandardov kvality pre nepretržité používanie.