BioAktiv pre vodu

 • aktivuje prirodzený samočistiaci proces
 • zakalená, zelená a tmavozelená voda sa stane priezračnou
 • obsah kyslíka vo vode sa zvýši
 • vodné rastliny lepšie rastú
 • životné podmienky pre zvieratá sa výrazne zlepšia
 • lepšie podmienky pre vodnú flóru i faunu a pre ryby v jazierkach a rybníčkoch

Použitie:

Do rybníčkov (jazierok) do veľkosti 100 m³ použite minimálne 20 g na m³ (podľa potreby), pre väčšie objemy minimálne 5g na m³. Jednoducho pridajte prípravok BioAktiv do kanvy s vodou, doplňte čistou vodou, dôkladne premiešajte a nalejte do vody na rôznych miestach. Pre väčšie plochy vody môže byť BioAktiv aplikovaný hadicou s čerpadlom. Výsledky sú viditeľné už v priebehu niekoľkých týždňov. Proces je potom treba opakovať po 4 – 6 týždňoch.


BioAktiv pre ČOV

Využitie vo väčších čistiarňach odpadových vôd, ktoré sú zamerané na odpadové vody z priemyslu a poľnohospodárstva.

 • Podporuje aeróbny rozklad organických látok
 • Znižuje hodnoty CBS v ošetrených odpadových vodách
 • Znižuje tvorbu škodlivých plynov (amoniaku, dusíka, metánu)
 • Má vplyv na homogenizáciu procesov
 • Podporuje tvorbu humusu pri využití na poľnohospodárske účely

Použitie:

Pri prvom použití, rozpustite 1 kg BioAktivu na 300 m³ vody. Potom použite 1 kg na 500 – 800 m³ každých 10 dní.