BioAktiv Salis

Tieto dva produkty sú určené pre prasatá a dobytok. Aplikujú sa buď cez zvieracie krmivo (BA pre zvieracie krmivo) alebo cez pitnú vodu (BA Salis). Pôsobí priaznivo na baktérie v tráviacom trakte – trávenie, tým dochádza k lepšej konverzii krmiva a vyšším denným prírastkom. Ďalej BioAktiv prejde zvieraťom do výkalov, kde znižuje množstvo emisií amoniaku (zníženie zápachu) a zlepšuje celkový zdravotný stav. Ďalší dôležitý účinok je aj na tekutosť a viskozitu hnojovice. Vďaka BioAktivu nedochádza k usadzovaniu hnojovice v kanáloch, tvorbe tvrdého povlaku v stajniach, ako aj v nádržiach. Hnojovica sa stáva plnohodnotným hnojivom.

Pre prasnice a prasiatka bol vyvinutý ešte ďalší prípravok so špecifickou informáciou – BioAktiv s prívlastkom - S (streptokok). Kombináciou dvoch produktov BioAktiv pre zvieracie krmivo a BioAktiv pre zvieracie krmivo - S (alebo BioAktiv Salis a Salis - S), dochádza k zníženiu streptokokových problémov a zníženiu množstva používaných antibiotík, čo má veľký vplyv na úmrtnosť prasiatok a ekonomiku (náklady na antibiotiká a počet odchovaných prasiatok na prasnicu). Pre hydinu bol špeciálne vyvinutý prípravok BioAktiv s prívlastkom - G. Tento prípravok prenáša špecifické informácie potrebné na pozitívne ovplyvnenie trávenia, reprodukcie, znášky, úmrtnosti, zdravotného stavu, amoniaku a ďalších.

Prasatá Výkrm

Dávkovanie:
BA pre zvieracie krmivo – 200 g na 1 tonu krmiva alebo BA Salis – 50 g na 1000 l vody

Vplyv na:
konverziu krmiva, denné prírastky, nižšiu úmrtnosť, kvalitu mäsa (lepšie zatriedenie), celkový zdravotný stav a zníženú agresivitu a nervozitu zvierat, emisie amoniaku, atď. 


Prasnice a prasiatka

Dávkovanie:
BioAktiv pre zvieracie krmivo – 200 g na 1 tonu krmiva (nepretržite) BioAktiv pre zvieracie krmivo-S – 200 g na 1 tonu krmiva (prasnice 14 dní pred oprasením a počas laktácie, prasiatka v predvýkrme) alebo BioAktiv Salis – 50 g na 1000 l vody (nepretržite) BioAktiv Salis-S - 50 g na 1000 l vody (prasnice 14 dní pred oprasením a počas laktácie, prasiatka v predvýkrme)

Vplyv na:
konverziu krmiva, denný prírastok, množstvo potrebných antibiotík na liečbu streptokokových ochorení (upúšťanie od plošnej k individuálnej medikácii – viď referencie z NL), celkový zdravotný stav, úmrtnosť prasiatok, emisie amoniaku, homogenitu hnojovice, atď. 


Nosnice a reprodukční hejno

Dávkovanie:
BioAktiv pre zvieracie krmivo-G – 200 g na 1 tonu krmiva alebo BioAktiv Salis-G – 100 g na 1000 l vody

Vplyv na:
trávenie, lepší zdravotný stav, kvalitnejšie operenie, zníženú agresivitu a reakcie na podnety, kanibalizmus, fertilitu, úmrtnosť, znášku (kvantitu), kvalitu škrupiny a vajec, predĺženie znášky, atď.


Brojlery a ďalšia hydina

Dávkovanie:
BioAktiv Salis-G – 100 g na 1000 l vody

Vplyv na:
trávenie, lepší zdravotný stav, konverziu krmiva, denný prírastok, úmrtnosť, redukciu amoniaku, kanibalizmus, atď.


Dobytok

Dávkovanie:
BA pre zvieracie krmivo – 200 g na 1 tonu krmiva alebo BA Salis – 50 g na 1000 l vody

Vplyv na:
konverziu krmiva, denný prírastok, zdravotný stav, somatické bunky v mlieku a dojivosť dojníc, redukciu amoniaku, atď.