PlantAktiv pre rastliny


Čo je PlantAktiv

PlantAktiv je podporný rastlinný prípravok, ktorý podporuje uvoľňovanie a efektívny príjem živín, zakorenenie a navyšuje výnos o 5-15%.

Takto pôsobí hlavne vďaka podpore procesu mineralizácie a nitrifikácie, tým že zvyšuje obsah kyslíka v pôde a teda množenie a aktivitu aeróbnych baktérií a mikroorganizmov. To podporuje premenu živín na dobre prijateľné formy pre rastliny a tým zvyšuje využiteľnosť minerálnych a organických hnojív. Ďalej si rastlina rastlina vyvinie väčší koreňový systém a hustejšie koreňové vlásenie, ktorým dokáže lepšie prijímať živiny a vodu. Rastlina je tak odolnejšia voči stresovým faktorom akým sú napríklad choroby a sucho.

PlantAktiv je vyrobený špeciálnou patentovanou fyzikálnou metódou. Táto metóda používa rôzne prírodné materiály (v prípade PlantAktivu je to sulfát horčíka) ako nosiče nových fyzikálnych informácií. Tieto nosiče sú pridané do vysokofrekvenčného elektromagnetického vibračného poľa, kde syntetizátor mení vlastnosti molekul nosiča a odovzdáva prirodzené kyslíkové vibrácie. Po niekoľkých hodinách rezonancie prijme nosič tieto špecifické informácie a potom ich môže prenášať ďalej.

PlantAktiv je vhodný pre všetky plodiny pestované v poľnohospodárstve.


PlantAktiv - čím vyniká:

Inovatívna a jedinečná technológia výroby

Účinok ako na rastlinu, tak aj na pôdu (dlhodobý)

Stovky referencií na Slovensku a v ČR (pozri časť referencie)


PlantAktiv pre rastliny - hlavné výhody

  • aktivuje a podporuje rozvoj mikroorganizmov v pôdě, hlavne aeróbnych baktérií
  • podporuje rozklad požatvových zvyškov a tvorbu humusu
  • pôsobí cez pôdu, zlepšuje jej štruktúru, znižuje prísušky
  • pomáha na efektívnejšie využitie dusíka a živín
  • zvyšuje odolnosť rastlín proti stresovým faktorom a schopnosť regenerácie
  • podporuje výrazný nárast koreňov a koreňového vlásenia

V konečnom dôsledku zlepšuje výnosy o 5-15% a pomáha zabezpečiť ich medziročnú vyrovnanosť .

PlantAktiv je úspešne využívaný vo viac ako 35 krajinách sveta. Len na Slovensku a v Českej republike bol roku 2018 aplikovaný na viac ako 160 000 hektároch ornej pôdy s vynikajúcimi výsledkami.

Odporúčané použitie

Dávkovanie 1 kg na hektár, rozpustite v 200 – 400 l vody. PlantAktiv je vhodný pre všetky plodiny pestované v poľnohospodárstve.

  • PlantAktiv sa používa od fázy 3 – 5 pravých listov dvojklíčnolistových plodín a od fázy odnožovania obilnín.
  • Miešateľnosť s Herbicídmi, Fungicídmi, Insekticídmi a ostatnými hnojivami (nemiešať s čistým DAM 390)

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať


K stiahnutiu

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.